Wij zijn een Carmelschool

Het Pius X College maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Stichting Carmelcollege verbindt 14 VO-scholen, verspreid over heel Nederland. 

Met circa 4.200 collega’s en ruim 36.000 leerlingen is het weliswaar een grote stichting, maar kleinschaligheid staat voorop. Dat is ook terug te vinden in onze missie, waarin de mens centraal staat. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs.

Met ruim 50 locaties en meerdere teams per locatie organiseren Carmelinstellingen het onderwijs in kleine scholen. Uit deze combinatie van klein en groot willen we maximale meerwaarde genereren. Het onderwijs wordt in teams om de leerling heen georganiseerd. Dat zorgt voor een overzichtelijke, herkenbare en veilige omgeving binnen de school, waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen. De signatuur van de huidige Carmelscholen varieert van rooms-katholiek en protestants-christelijk tot interconfessioneel en algemeen bijzonder.

Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit:

Dhr. mr. drs. R.W.J. Rijk, voorzitter
Dhr. A.G.M. Thomassen RA, bestuurslid

Postadres:
Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO (Ov)

Bezoekadres:
Stichting Carmelcollege
Drienerparkweg 16
 7552 EB HENGELO (Ov)
Telefoon: 074 - 245 55 55
Fax: 074 - 243 02 44
info@carmel.nl 
www.carmel.nl
@stgcarmel 
www.carmelvacatures.nl
@CarmelVacatures

Bankrekening 15.45.01.840 
IBAN: NL49RABO0154501840
BIC: RABONL2U
KvK nr. 41027871

  •