Mavo

Bij het Pius X College gaat het om onze leerlingen, maar ook om u als ouder. Om gehoor te geven aan vragen van ouders, gebruiken we vanaf het schooljaar 2019-2020 de voor velen zo vertrouwde term mavo in plaats van vmbo-t. De brugklas van mavo-havo zal te volgen zijn op Pius X Aalderinkshoek en Rijssen.

De afgelopen jaren hanteerden wij de term vmbo theoretische leerweg, ofwel vmbo-t.  We merken in het land en om ons heen dat middelbare scholen steeds vaker de mavo herintroduceren. Op dit moment worden deze twee termen door elkaar gebruikt en voor leerlingen en ouders is dit verwarrend. Daarom hebben we, samen met de andere middelbare scholen in Almelo, gekozen om één term te hanteren: mavo.

Mavo bij Pius
Leerlingen die mavo volgen op het Pius X College worden goed voorbereid op een vervolg in het mbo of op het doorstromen naar het havo. Heeft uw kind ambities voor het hbo? Kies dan voor de koninklijke route mavo-mbo-hbo met het Toptraject. Met het Toptraject ontdekken onze leerlingen welk beroep of opleiding aansluit bij hun talenten en ontwikkelen ze vaardigheden die cruciaal zijn in het hbo. Zo hebben onze leerlingen een streepje voor in het mbo en hbo.