Lestijden

Elke les duurt normaal gesproken 50 minuten. Het rooster bij lessen van 50 minuten ziet er voor de verschillende locaties als volgt uit:
 

Aalderinkshoek Van Renneslaan Rijssen
Lesuur alle klassen lesuur onderbouw lesuur bovenbouw lesuur alle klassen
1 08:20 - 09:10 1 08:30 - 09:20 1 08:30 - 09:20 1 08:10 - 09:00
2 09:10 - 10:00 2 09:20 - 10:10 2 09:20 - 10:10 2 09:00 - 09:50
pauze 10:00 - 10:20 3 10:10 - 11:00 pauze 10:10 - 10:25 3 09:50 - 10:40
3 10:20 - 11:10 pauze 11:00 - 11:15 3 10:25 - 11:15 pauze 10:40 - 11:00
4 11:10 - 12:00 4 11:15 - 12:05 4 11:15 - 12:05 4 11:00 - 11:50
pauze 12:00 - 12:25 5 12:05 - 12:55 pauze 12:05 - 12:30 5 11:50 - 12:40
5 12:25 - 13:15 pauze 12:55 - 13:20 5 12:30 - 13:20 pauze 12:40 - 13:00
6 13:15 - 14:05 6 13:20 - 14:10 6 13:20 - 14:10 6 13:00 - 13:50
pauze 14:05 - 14:25 7 14:10 - 15:00 pauze 14:10 - 14:25 7 13:50 - 14:40
7 14:25 - 15:15 8 15:00 - 15:50 7 14:25 - 15:15 pauze* 14:40 - 14:50
8 15:15 - 16:05     8 15:15 - 16:05 8 14:50 - 15:40
9 16:05 - 16:55         9 15:40 - 16:30
           

* Deze pauze kan in overleg

met de schoolleiding vervallen 

wanneer dit een blokuur betreft

 

Kijk in de online schoolgids (onder ‘roosterzaken’) voor het 40-minuten rooster of meer informatie over het aanvragen van extra verlof.