Onderwijsaanbod

Locatie Rijssen: van vmbo-(G)TL tot en met gymnasium

 

Op onze locatie in Rijssen kun je kiezen uit het reguliere onderwijsaanbod van vmbo (G)TL tot en met gymnasium. Dat komt neer op de volgende drie onderwijsvormen: 

- de eerste drie leerjaren vwo of gymnasium.
- de eerste drie leerjaren havo
- het volledige vmbo-(g)t traject 

De tweede fase havo en vwo kan worden voortgezet in Almelo. Het Pius X College garandeert een goede aansluiting voor de leerlingen die na drie jaar in Almelo verder studeren.

Op de locatie Rijssen worden ook lessen Grieks en Latijn gegeven aan geïnteresseerde vwo-leerlingen, zodat zij in Almelo verder kunnen gaan in deze vakken.

Meer informatie over het onderwijsaanbod