Lesroosters

Elke les duurt normaal gesproken 50 minuten. Het rooster bij lessen van 50 minuten ziet er voor de verschillende locaties als volgt uit:Kijk in de
online schoolgids (onder ‘roosterzaken’) voor het 40-minuten rooster of meer informatie over het aanvragen van extra verlof.