Sinds enige jaren voert het Pius X College actief beleid op het gebied van kwaliteitszorg. We werken aan het verbeteren van de kwaliteit in samenwerking met de beleidsmedewerker kwaliteitszorg van de Centrale Directie. Het kwaliteitssysteem, dat informatie geeft over de stand van zaken van de school, wordt continu onderhouden en verfijnd waar nodig.

Vensters voor Verantwoording
In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren. Vanaf 2011 maken alle scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer openbaar op een landelijke website. 

Wie zijn we als school, wat zijn de slagingspercentages, hoe snel stromen leerlingen door van het eerste naar het eindexamenjaar, hoe tevreden zijn de leerlingen en ouders over de school? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn te vinden in Vensters Voor Verantwoording. Per locatie is er informatie te vinden. Klik op de button hieronder.