Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
september 2022
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alle events deze maand

30 september 2022

4 havo/vwo biologie excursie Wildlands

30 september 2022

12:00 uur housesmiddag

4 oktober 2022

3e tot en met 5e uur Kunstmarkt 4 havo en 4 vwo

5 oktober 2022

Leerlingen lesvrij i.v.m. studiedag personeel

6 oktober 2022

Klas 2 Ringtones

7 oktober 2022

10:00-14:00 uur bezoek onderwijsbeurs Zwolle (3 mavo)

10 oktober 2022

Deze week verplichte tussenevaluatie profielwerkstuk

11 oktober 2022

08:00-13:00 uur Careerday on tour (klas 4V met natuurkunde)

12 oktober 2022

Houseswinnaar 21-22 naar Amsterdam

13 oktober 2022

19:00 uur Little Victorians voor klas 2 tto & Phileas Fogg 2 TTO

14 oktober 2022

5 havo/vwo biologie excursie Burgers Zoo

17 oktober 2022

Herfstvakantie (17 oktober tot en met 21 oktober)

18 oktober 2022

Herfstvakantie (17 oktober tot en met 21 oktober)

19 oktober 2022

Herfstvakantie (17 oktober tot en met 21 oktober)

20 oktober 2022

Herfstvakantie (17 oktober tot en met 21 oktober)

21 oktober 2022

Herfstvakantie (17 oktober tot en met 21 oktober)

25 oktober 2022

18:30-21:00 uur Open huis

25 oktober 2022

40-minutenrooster

31 oktober 2022

Kind-ouder-mentorgesprekken

1 november 2022

Kind-ouder-mentorgesprekken klas 1 t/m 3

2 november 2022

Lesvrije middag i.v.m. COA-ontwikkeltijd docenten

2 november 2022

PiusXpedition klas 1 en 2 (ochtend)

2 november 2022

Kind-ouder-mentorgesprekken klas 1 t/m 3

3 november 2022

SE 1

4 november 2022

SE 1

7 november 2022

SE 1 / PWW klas 3 en hoger

8 november 2022

SE 1 / PWW klas 3 en hoger

8 november 2022

19:30 uur klankbordgroep ouders bovenbouw

9 november 2022

SE 1 / PWW klas 3 en hoger

9 november 2022

19:30 uur informatieavond tto en open lesactiviteit tto voor ouders en leerlingen groep 8

10 november 2022

SE 1 / PWW klas 3 en hoger

11 november 2022

SE1 (uitloop) / PWW klas 3 en hoger

14 november 2022

19:30 uur Ouderavond klas 3 havo/vwo profielkeuze locatie AH (ook voor ouders locatie Rijssen)

15 november 2022

40-minutenrooster

16 november 2022

12:00 uur Housesmiddag

17 november 2022

Kennismakingsdag 3e jaars leerlingen HV locatie Rijssen

18 november 2022

Uitreiken rapport klas 1

18 november 2022

7e & 8e uur inhaalmoment SE1

21 november 2022

18:30 uur ouderavond klas 2 mavo en 3 mavo  profielkeuze (mentor, decaan, coördinator)

21 november 2022

Almelose LOB-week klas 3, 4, 5 & 6 (diverse activiteiten)

21 november 2022

7e & 8e uur in haalmoment SE1

22 november 2022

09:00-13:15 uur Tech your school 3havo (RY & AH)

22 november 2022

Dag van de ICT klas 4H (voor belangstellende lln - met EC in het pakket)

22 november 2022

Almelose LOB week klas 3, 4, 5 en 6

22 november 2022

9:10-11:30 uur Ome Duo betaalt (5H/6V)

22 november 2022

Open lesdag

23 november 2022

Almelo Academy of beroeps oriënterende stage klas 5V/H

23 november 2022

Profielkeuzedag klas 3V Universiteit Twente

23 november 2022

40-minuten rooster

23 november 2022

Almelose LOB week klas 3, 4, 5 en 6

Virtuele tour

- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Rijssen (mavo/havo/vwo).
- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Aalderinkshoek (mavo/havo/vwo/tto).


De locatie Van Renneslaan gaat met ingang van schooljaar 2022 - 2023 over in het Alma College. Kijk voor meer informatie op www.almacollege.nl