Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Onderwijsaanbod op Pius X Van Renneslaan


Vmbo b/k/g 

Mavo

Anglia

Toptraject

Vmbo b/k/g

Het vmbo kent vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de mavo (theoretische leerweg). Al deze leerwegen duren in totaal vier jaar. Alle vier de leerwegen bieden toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs; de mavo biedt daarnaast toegang tot de havo. 

De belangrijkste verschillen tussen de vier leerwegen zijn de volgende: 

  • In feite bieden de vier leerwegen samen drie niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg, die hetzelfde niveau heeft als de mavo.
  • Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het vervolgonderwijs. 
  • Op de Van Renneslaan volgen ook alle mavo-leerlingen een beroepsgericht vak. Dat betekent dat zij alle theoretische vakken van de mavo volgen én een beroepsgericht vak. Eigenlijk dus méér dan de mavo! Mocht een leerling dat willen, dan kan hij/zij hierna ook de havo volgen.


Lees meer over de profielen in het vmbo


Mavo

De afgelopen jaren hanteerden wij de term vmbo theoretische leerweg, ofwel vmbo-t. We merken in het land en om ons heen dat middelbare scholen steeds vaker de mavo herintroduceren. Op dit moment worden deze twee termen door elkaar gebruikt en voor leerlingen en ouders is dit verwarrend. Daarom hebben we, samen met de andere middelbare scholen in Almelo, gekozen om één term te hanteren: mavo. Je volgt de mavo op de locatie Van Renneslaan en Rijssen (en de brugklas mavo-havo op de locatie Aalderinkshoek.

Mavo bij Pius
Leerlingen die mavo volgen op het Pius X College worden goed voorbereid op een vervolg in het mbo of op het doorstromen naar het havo. Heeft uw kind ambities voor het hbo? Kies dan voor de koninklijke route mavo-mbo-hbo met het Toptraject. Met het Toptraject ontdekken onze leerlingen welk beroep of opleiding aansluit bij hun talenten en ontwikkelen ze vaardigheden die cruciaal zijn in het hbo. Zo hebben onze leerlingen een streepje voor in het mbo en hbo.

Anglia

De Engelse taal wordt steeds belangrijker voor vervolgstudies in het mbo, hbo en wo. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor Tweetalig Onderwijs, willen wij toch de mogelijkheid bieden hun kennis van de Engelse taal een extra impuls te geven. Daarom bieden we op alle locaties een verdiepingsprogramma Engels aan: Anglia.

In deze lessen gaat het om de verdieping van de Engelse taal en cultuur, spreekvaardigheid en het samenwerken. In tegenstelling tot Tweetalig Onderwijs, worden bij Anglia geen vakken in het Engels aangeboden. Je krijgt extra lessen Engels en je wordt op je eigen niveau (level) voorbereid op het Anglia-examen.

Aanmelden en kosten
Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden voor Anglia via een afzonderlijk aanmeldingsformulier; zij verplichten zich hierbij tot het betalen van een bijdrage (€ 75,-) en de examenkosten (tussen € 20,- en € 80,-). Afhankelijk van de voorkennis van de leerling stappen ze in op één van de tien Anglia niveaus. Op dit niveau doen ze ook examen en bij het behalen van dat niveau ontvangen de leerlingen een certificaat. De aanmelding voor Anglia wordt niet kenbaar gemaakt via het aanmeldingsformulier. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders informatie over Anglia en een aanmeldingsformulier hiervoor.

Toptraject

Ken jij het Toptraject al? Kortgezegd is het Toptraject de koninklijke route naar het hbo. Die volg je niet via de havo, maar via het mbo! Een mooie, passende aansluiting op het vmbo.

Het Pius X College locatie Van Renneslaan (vmbo-mavo), ROC van Twente en Saxion zijn voor het Toptraject op een bijzondere manier met elkaar gaan samenwerken. Omdat we allemaal het beste uit onze leerlingen willen halen. Maar vooral om ervoor te zorgen dat jij op je plek zit en optimaal gebruik maakt van jouw talenten.

Klik hier voor meer informatie over het Toptraject

Xperience middag voor leerlingen in groep 7


Xperience middag op woensdag 15 juni - Locatie Aalderinkshoek (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.

Xperience middag op woensdag 22 juni - Locatie Rijssen (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.


Virtuele tour

- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Rijssen (mavo/havo/vwo).
- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Aalderinkshoek (mavo/havo/vwo/tto).


De locatie Van Renneslaan gaat met ingang van schooljaar 2022 - 2023 over in het Alma College. Kijk voor meer informatie op www.almacollege.nl