Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Niet (op tijd) in de les

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan of er is sprake van een andere plotselinge reden tot verzuim, verwachten we daarover voor 08.30 uur bericht van u als ouder/verzorger aan de administratie van de school (0546 – 860066). We verwachten een dagelijkse ziekmelding (voor 08.30 uur). Als een leerling op school ziek wordt en toestemming krijgt om naar huis te gaan neemt de administratie hierover contact op met ouder/verzorger.

 • Te laat op Pius Van Renneslaan

  We verwachten van elke leerling dat hij/zij op tijd in de les is. Leerlingen die te laat komen melden zich bij Bureau leerlingzaken en krijgen daar een ‘te laat kaart’.

  Gele kaart: geen geldige reden. De leerling moet zich melden.

  Groene kaart: geldige, aantoonbare reden. De leerling hoeft zich niet te melden.

  Met deze kaart krijgt de leerling toegang tot de les.


  Bij te laat komen gelden de volgende regels:


  • Elke te laat melding wordt geregistreerd in SOM. De registratie is door ouders te zien in SOM. 
  • Vanaf de 3e te laat melding (ongeacht de periode) meldt de leerling zich de volgende lesdag om 08.00 uur. De dag waarop de leerling zich moet melden, is altijd de eerstvolgende lesdag die de leerling om 08.30 uur zou moeten beginnen. 
  • Indien de leerling zich de eerstvolgende lesdag niet om 08.00 uur meldt, dan dient de leerling zich de eerstvolgende 2 lesdagen om 08.00 uur te melden. Vanaf de 5e te laat melding worden de ouders ingelicht door de mentor. 
  • Indien een leerling vaker dan 7 keer te laat komt, behouden we ons het recht voor om de leerplichtambtenaar in te schakelen.


 • Spijbelen

  Van spijbelen is sprake wanneer de leerling zonder toestemming van zijn teamleider (of een door deze aangewezen plaatsvervanger) en buiten medeweten van de ouder/verzorger één of meer lessen afwezig is. Indien een leerling spijbelt dan wordt het gespijbelde uur dubbel ingehaald bij Bureau leerlingzaken. Als een leerling zich het hele lesuur heeft verslapen, wordt dit aangemerkt als spijbelen. Als het spijbelen leidt tot overschrijding van de betreffende leerplichtnormen, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Vragen?
Neem contact op met:

Administratie

Tel: 0546-860066

Mail: info@piusx.nl

Xperience middag voor leerlingen in groep 7


Xperience middag op woensdag 15 juni - Locatie Aalderinkshoek (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.

Xperience middag op woensdag 22 juni - Locatie Rijssen (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.


Virtuele tour

- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Rijssen (mavo/havo/vwo).
- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Aalderinkshoek (mavo/havo/vwo/tto).


De locatie Van Renneslaan gaat met ingang van schooljaar 2022 - 2023 over in het Alma College. Kijk voor meer informatie op www.almacollege.nl