Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Beste leerlingen, ouders / verzorgers.

Afgelopen week zijn we weer begonnen met fysieke lessen op school. Het is erg fijn om weer leerlingen in school te zien.
In de week voorafgaand aan 2 juni heb je ook al een online gesprek met je mentor gevoerd.
We zijn blij dat we weer lessen mogen verzorgen, maar tegelijkertijd begrijpen we ook dat wellicht nog niet alles duidelijk is.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld met daarbij uiteraard de antwoorden. Mocht jouw vraag hier niet bij staan zoek dan contact met je mentor en dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk beantwoord.

 • In mijn rooster staat een les online, maar hoe weet ik of ik deze les online moet volgen of dat ik een thuisopdracht moet maken?

Indien jij niet fysiek op school aanwezig hoeft te zijn dan zal in jouw rooster staan dat je online moet zijn. Een docent maakt in Som duidelijk of je een les inderdaad op dat moment online moet volgen of dat je een thuisopdracht hebt.

 • Als ik een tussenuur in mijn rooster heb staan, moet ik dan ook in het lokaal blijven?

Als het goed is staan er geen tussenuren in jouw rooster. Tussenuren worden namelijk opgevangen in verschillende lokalen zodat er nauwelijks loopverkeer in de school ontstaat.

 • Op sommige momenten heb ik in mijn rooster verschillende lokalen staan. Klopt dit wel?

Jouw rooster in Zermelo is jouw uitgangspunt. Als in jouw rooster staat dat je in meerdere lokalen moet zijn dan komt dit door verschillende clustervakken die tegelijkertijd aangeboden worden.

 • Er wordt in de brief gesproken over een toetsweek, maar wanneer begint deze?

De lessen duren t/m dinsdag 16 juni. Daarna is er een toetsperiode ingepland. Het rooster hiervan ontvang je uiterlijk dinsdag 9 juni.

 • Hoe weet ik wat ik moet leren voor een toets en hoe zwaar telt een toets mee?

Deze informatie heb je wellicht inmiddels ontvangen van de docent. Mocht dat niet het geval zijn dan ontvang je deze informatie op korte termijn van je vakdocent. Het is overigens niet de bedoeling dat de toetsen die nu nog afgenomen worden allesbepalend zijn voor jouw overgang naar een komend schooljaar. De toetsen zijn er voornamelijk op gericht om te kijken op welke wijze jij vooruitgang hebt geboekt de afgelopen periode.

 • Ik sta voor sommige vakken onvoldoende. Komen daar ook extra toetsen voor zodat ik mijn cijfer op kan halen?

Er komen geen extra toetsen meer voor vakken naast de toetsen die in de laatste toetsperiode aangeboden worden.

 • Hoe weet ik of ik wel of niet over ga naar het volgende schooljaar?

Net als alle andere schooljaren is er in de laatste schoolweek een overgangsbespreking. Bij deze bespreking worden de overgangsnormen, zoals deze op de website staan, meegenomen als richtlijn. Samen met alle docenten willen we goed kijken of jij goed genoeg bent voorbereid, met inachtneming van de afgelopen maanden, om in het komende schooljaar succesvol te zijn. Na afloop van deze overgangsvergadering ontvang je van je mentor bericht omtrent volgend schooljaar.

 • Omdat ik de afgelopen maanden weinig lessen heb gehad en soms ook onduidelijke feedback op mijn werk, heb ik mogelijke achterstanden opgelopen. Hoe kan ik deze inhalen?

Door middel van de toetsing willen we jouw vooruitgang van de afgelopen maanden goed in kaart brengen. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe we leerlingen komend schooljaar goed kunnen begeleiden om mogelijke achterstanden bij te laten werken.

 • Omdat er zo weinig les is geweest in de afgelopen periode ben ik benieuwd of ik daardoor een kortere zomervakantie heb?

Zoals het op dit moment is de zomervakantie gewoon zoals gepland. Hierbij hebben we ons te houden aan de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Als er dus besloten wordt dat de zomervakantie ingekort wordt dan hebben we ons daaraan te houden, maar daar lijkt op dit moment geen sprake van.

 • Hoe gaat de afhandeling van de PTA’s in de voorexamenjaren?

We zijn nu aan het kijken of we alle PTA’s conform planning af kunnen nemen. Mocht dat niet lukken dan zullen we een aanpassing maken op het PTA, waarbij toetsen kunnen komen te vervallen of doorgeschoven worden naar een volgend schooljaar. Hierover ontvang je een apart bericht.

 • Komen er extra bepalingen voor de eindexamens komend schooljaar?

Hierbij hebben we ons te houden aan de exameneisen die vanuit het Ministerie van Onderwijs worden gesteld. Zoals het nu lijkt is het examenprogramma ruim genoeg omschreven om hier als school op een juiste wijze invulling aan te geven, maar uiteraard houden we de berichtgeving scherp in de gaten.