Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,


We zijn blij dat we de leerlingen weer mogen ontvangen op school.

In navolging van de brief die we op 20 mei hebben verzonden, waarin we al een aantal regels hebben benoemd, ontvang je hierbij nadere informatie rondom de laatste weken van dit bijzondere schooljaar.

We starten vanaf 2 juni weer met lessen op school. Hierbij kiezen we voor een verkort lesrooster om zoveel mogelijk vakken aan te kunnen bieden. Uiteraard houden we hierbij rekening met de maximale bezetting van een klaslokaal waardoor klassen in 2 groepen of

soms in 3 groepen worden gesplitst. Indien leerlingen met het openbaar vervoer moeten reizen het verzoek om contact op te nemen met de teamleider.

Leerlingen blijven gedurende de lesdag in hetzelfde lokaal en docenten verplaatsen zich naar de verschillende lokalen.

Reden hiervoor is om de verplaatsing in onze school tot een minimum te beperken.

Er komt telkens één deel van de groep op school. Deze leerlingen volgen fysiek onderwijs op school volgens een 40-minutenrooster, waarbij 10 minuten wisseltijd en opstarttijd is voor een collega. De leerlingen die niet fysiek aanwezig zijn, volgen tegelijkertijd de les

online (deze keuze is aan de docent van elk vak) of krijgen opdrachten waarmee ze aan de slag kunnen gaan vanuit huis. Hierbij is de lestijd als volgt verdeeld:

Lesuur 1: 08.20 – 09.00 uur

Lesuur 2: 09.00 – 09.40 uur

Lesuur 3: 09.40 – 10.20 uur

Pauze in lokaal 10.20 – 10.35 uur

Lesuur 4: 10.35 – 11.15 uur

Lesuur 5: 11.15 – 11.55 uur

Lesuur 6: 11.55 – 12.25 uur (wisseltijd voor docent niet meegenomen in de eindtijd)

Lesuur 7 12.25 – 12.55 uur (wisseltijd voor docent niet meegenomen in de eindtijd)


Je ziet als leerling in Zermelo wanneer je op school wordt verwacht of wanneer je les op afstand hebt. Les op afstand wordt aangegeven met een camera (in Som staat dan of je de les online bij moet wonen of met opdrachten aan de slag kunt gaan). Staat er geen camera

bij de les, dan word je op school verwacht.


We eindigen onze lesdag in principe uiterlijk om 12.25 uur (enkele uitzonderingen daargelaten), waardoor collega’s ‘s middags de mogelijkheid hebben om leerlingen die niet op school waren van feedback te voorzien op basis van het werk dat er gemaakt

moest worden. Tijdens de middagen kan de leerling dus ook contact zoeken met de docent.

Indien er tussenuren ontstaan (door bijv. clustering in de bovenbouw) zal er opvang geregeld worden voor deze leerlingen.


Toiletbezoek tijdens lessen

Uiteraard realiseren we ons dat leerlingen ook gedurende een schooldag het toilet moeten ezoeken. Ook hier dienen we rekening te houden met de richtlijnen die vanuit het RIVM zijn gesteld. We hebben dus de afspraak dat een leerling uitsluitend met toestemming van

de docent het toilet mag bezoeken. Daarnaast is er op basis van de lokaalindeling bepaald van welke toiletgroep elke leerling gebruik dient te maken.


Heb jij les in één van deze lokalen: 003-004-012-102-104-106-107-113-123 dan maak je gebruik van het toilet op de 1e verdieping.

Heb jij les in één van deze lokalen: 201-203-308-311-313-314 dan maak je gebruik van het toilet op de 2e verdieping.

Indien jij les volgt in een lokaal dat hierboven niet staat benoemd dan maak je gebruik van het toilet op de 3e verdieping.


Toetsing vanaf 2 juni

Naast het feit dat we weer lessen gaan verzorgen, is er ook de mogelijkheid om vanaf 2 juni per vak, per klas maximaal 1 toets af te nemen. Afspraak is dat we sowieso t/m dinsdag 16 juni lessen verzorgen. Deze toets. vanaf op z'n vroegst 16 juni is wel aan een aantal

restricties gebonden. De toetsduur mag maximaal 50 minuten duren en heeft daarnaast het doel om een beeld te scheppen van de voortgang van de leerlingen in de afgelopen periode. De SE’s van de voorexamenklassen vormen hierin een uitzondering, want zij

hebben uiteraard ook een beoordelend karakter in lijn met het examenreglement en kunnen langer dan 50 minuten duren. Een planning van het toetsrooster volgt zo spoedig mogelijk.


Excursies schooljaar 20-21

Het ziet ernaar uit dat de spelregels van de 1,5-meter samenleving nog wel even van kracht zullen zijn. Tot het moment dat er op grote schaal een vaccin beschikbaar is, zullen we alles anders moeten organiseren dan we gewend waren. Dit zal bijv. ook

gevolgen hebben voor de excursies die we gewend zijn te organiseren. We hebben dit besproken binnen de directieraad en besloten om er voor nu van uit te gaan dat er volgend schooljaar geen excursies zullen plaatsvinden.

Mocht het zo zijn dat er zich wel mogelijkheden gaan voordoen, dan kunnen we op dat moment nog dingen regelen en organiseren. Voor nu voorkomt het dat er voorbereidingen worden getroffen voor iets wat geen doorgang kan vinden en ook dat er dingen betaald

en/of in rekening gebracht worden die op een later moment weer moeten worden verrekend.

Spaarregelingen die over langere tijd lopen kunnen gewoon doorgaan. Dit in de hoop en verwachting dat we op termijn weer op pad kunnen omdat dat nog steeds van grote meerwaarde is voor ons onderwijs.


Inleveren boeken

De datum voor het inleveren van de boeken is ook veranderd. Leerlingen moeten op 30 juni alle boeken inleveren. Dit gaat op een andere wijze dan voorgaande jaren. Je wordt hier binnenkort nog nader over geïnformeerd. Je ontvangt wel binnenkort een mail van

Iddink waarin het inleverformulier is bijgevoegd. Verzoek om deze mail goed te bewaren.


Opstart profielwerkstuk

Normaal gesproken starten we in deze fase van het schooljaar ook altijd het profielwerkstuk op voor de leerlingen die het daaropvolgende schooljaar in de examenklas zitten. Door de huidige situatie hebben we besloten om de opstart van het

profielwerkstuk na de zomervakantie verder op te pakken met de leerlingen.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar beseffen ons terdege dat er wederom veel informatie op jullie afkomt.

Reden te meer voor een aantal collega’s om een groot deel van bovenstaande zaken ook met beeldmateriaal te verduidelijken. 


Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan staan wij u uiteraard graag te woord.