Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die de school treft n.a.v. het coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons daarbij leiden door de maatregelen van het kabinet en de adviezen van deskundigen zoals het RIVM en de GGD.

Brieven aan ouders/leerlingen

Veelgestelde vragen

1. Mag mijn kind wel of niet naar school? Beslisboom bij neusverkoudheid.
Bekijk hier de handige beslisboom bij klachten van neusverkoudheid. Als u de beslisboom stap-voor-stap doorloopt, wordt duidelijk of uw kind wel of niet naar school kan.


2. Wat als een huisgenoot klachten heeft?
Als iemand in het huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, óók koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Deze persoon laat zich testen, de testuitslag is bepalend of huisgenoten weer naar school kunnen of niet.


3. Mag ik naar school als ik contact heb gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
Ja, als je geen nauw contact bent van iemand met corona en je hebt geen klachten, mag je gewoon naar school. Hou wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen. Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.

5. Er is een leerling positief getest, wat nu?
De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie.
Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
Medeleerlingen hoeven niet in quarantaine, tenzij ze buiten schooltijd ook intensief contact hebben gehad met de besmette leerling.
De overige klasgenoten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

6. Er is een medewerker positief getest, wat nu?
De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.
Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Als de positief geteste medewerker geen ziekteverschijnselen heeft, zal hij/zij zoveel mogelijk online lessen verzorgen.

7. In ons gezin is corona vastgesteld, wat nu?
Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld, blijven thuis gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn. Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt af van diverse factoren en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.


8. Hoe verloopt het bron-en contactonderzoek?
GGD Twente neemt altijd zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon en zijn/haar directe omgeving. Om verdere verspreiding van het virus voorkomen. Door het grote aantal coronameldingen is de werkwijze van het bron- en contactonderzoek (BCO) momenteel aangepast. GGD Twente werkt nu meer samen met de (ouders van) de besmette persoon. Ook de school levert een waardevolle bijdrage. School kan u vragen om een lijst met nauwe contacten en u helpen in het contactonderzoek als het om leerlingen/medewerkers van school gaat.


9. Hoe zit het met ventilatie en klimaat?
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen van het geldende Bouwbesluit. Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM. Als er nieuwe aanwijzingen komen dan zullen we daar alert op reageren.

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de websites van het RIVM.

Algemene informatie
Veelgestelde vragen

Voor vragen over het coronavirus en de maatregelen en/of afspraken op onze school kunt u een e-mail sturen naar info@piusx.nl