Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die de school treft n.a.v. het Coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons daarbij leiden door de maatregelen van het kabinet en de adviezen van deskundigen zoals het RIVM en de GGD.

Update (7-10-2020):


Na overleg met de GGD Twente willen wij het volgende met u delen:
Helaas zien we niet alleen landelijk, maar ook regionaal een toename van het aantal besmettingen. Voor leerlingen en werknemers geldt het volgende: op het moment dat zij gekenmerkt worden als ‘nauw contact’ dan worden zij gebeld, door de GGD of een besmet persoon. Zij blijven 10 dagen in quarantaine. Iedereen die geen telefoontje krijgt kan gewoon naar school, mits je geen klachten hebt. Als er een besmet persoon is, dan worden klasgenoten en lesgevende docenten die géén telefoontje hebben gehad gezien als ‘overig contact’. Daarvoor geldt: als je geen klachten hebt kom je naar school.

Een brief van de GGD voor ‘overige contacten’ vindt u hier.
Een handige beslisboom vindt u hier.

Zolang u geen ander bericht van ons ontvangt, handelen wij op advies van de GGD op bovenstaande wijze.

We moeten dit echt samen doen. Houd uw kind thuis als hij/zij klachten heeft.

Update (2-10-2020): mondkapje verplicht tijdens verplaatsingen en praktijklessen

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt begrepen is er een nieuw standpunt vanuit het ministerie met betrekking tot het dragen van een mondkapje in scholen.

Wat betekent dit voor onze leerlingen en docenten?
Met ingang van maandag 5 oktober geldt voor iedereen (leerlingen en medewerkers) de verplichting om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en tijdens praktijklessen/practica waarin het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje. Tijdens andere lessen is het niet verplicht om een mondkapje te dragen, maar mocht iemand het prettig vinden om een mondkapje te dragen, dan is dat geen probleem.

Veelgestelde vragen

1. Mag mijn kind wel of niet naar school? Beslissingsboom bij neusverkoudheid

Bekijk hier de handige beslissingsboom bij klachten van neusverkoudheid. Als u de beslisboom stap-voor-stap doorloopt, wordt duidelijk of uw kind wel of niet naar school kan. 


2. Wat als een huisgenoot klachten heeft?
Als iemand in het huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, óók koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Deze persoon laat zich testen, de testuitslag is bepalend of huisgenoten weer naar school kunnen of niet.


3. Mag ik naar school als ik contact heb gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
Als je geen klachten hebt, en het contact was niet met een huisgenoot, dan mag je gewoon naar school. Hou wel je gezondheid twee weken in de gaten. Krijg je klachten? Laat je dan testen.

Bij besmetting van een huisgenoot blijven alle leden van dit huishouden 10 dagen in quarantaine, ook als je geen klachten hebt.
 

4. Mag ik naar school als er nauw contact is geweest met een persoon waarbij corona is vastgesteld?
In dat geval neemt de GGD contact op volgens het bron- en contactonderzoek. De GGD vertelt je dan wat je precies moet doen. Belt de GGD je niet én heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je er vanuit gaan dat je gewoon naar school mag.

Nauwe contacten zijn huisgenoten en mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook mensen met wie de besmette persoon kort intensief lichamelijk contact heeft gehad. Bijvoorbeeld door zoenen of dichtbij niezen of hoesten.

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden:

  • Blijf thuis bij klachten
  • Laat je testen
  • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

5. In ons gezin is corona vastgesteld. Wat nu?
Leerlingen uit een gezin waar een coronabesmetting is vastgesteld, blijven thuis gedurende 10 dagen. De GGD geeft verdere instructies, die leidend zijn. Krijgt een leerling in de quarantaineperiode klachten, dan moet hij of zij zich laten testen en thuis blijven tot de uitslag van de test bekend is. Vervolgens geeft de GGD een advies. Dit advies hangt af van diverse factoren en kan per geval verschillen. De GGD kijkt onder andere naar de aard van de klachten, hoe lang de klachten zich al voordoen en wanneer iemand getest is. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

 

6. Wat gebeurt er als een leerling of medewerker besmet is?
Bij een positieve uitslag zal de leerling of medewerker thuis moeten blijven om uit te zieken. De GGD zal vervolgens een bron-en contactonderzoek houden. Als het noodzakelijk is, zal uw zoon of dochter door de GGD benaderd worden voor dit onderzoek. Horen zij niets én zijn er geen gezondheidsklachten, dan kunnen zij gewoon naar school blijven gaan.

 

7. Hoe zit het met ventilatie en klimaat?
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen van het geldende Bouwbesluit. Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM. Als er nieuwe aanwijzingen komen dan zullen we daar alert op reageren.

 

Toch nog vragen?

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de websites van het RIVM.

Algemene informatie
Veelgestelde vragen

Voor vragen over het coronavirus en de maatregelen en/of afspraken op onze school kunt u een e-mail sturen naar info@piusx.nl 


Aanmelden infoavonden

Om zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid te geven de voorlichtingsavond bij te wonen, bieden wij de voorlichtingsavond zowel op school als online aan. Helaas zijn wij op school wel gebonden aan een maximaal aantal personen. De voorlichtingsavond is daarom ook via een livestream thuis te volgen. I.v.m. coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk om één ouder/verzorger aan te melden.   

Ook als u de voorlichting online wilt volgen verzoeken we u om u aan te melden. Daarnaast sturen we u graag een informatiepakket toe. Mocht u die willen ontvangen, laat dan uw adresgegevens achter.

Klik hier om u aan te melden voor de voorlichtingsavond, locatie Van Renneslaan op di. 27 oktober om 19.30 uur (vmbo-mavo).

Klik hier om u aan te melden voor de voorlichtingsavond, locatie Aalderinkshoek op di. 3 november om 19.00 uur (mavo-havo-vwo-tto). 

Klik hier om u aan te melden voor de voorlichtingsavond, locatie Rijssen op di. 24 november om 19.30 uur (mavo-havo-vwo).