Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heeft de heer drs. Peter Koopman MEM (59) benoemd tot rector van de Carmelinstelling Pius - Canisius. De benoeming gaat in per 1 augustus 2020. In overleg met het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraden is besloten dat de tweehoofdige Centrale Directiestructuur met ingang van 1 augustus wordt omgezet naar een eenhoofdige leiding door een rector. Peter Koopman is sinds 1986 werkzaam bij Carmel; de afgelopen vier jaar als lid Centrale Directie. In het verleden was hij onder meer locatiedirecteur aan het Twents Carmelcollege in Oldenzaal, teamleider, projectleider en docent. Hij is binnen Carmel actief geweest in vele werkgroepen en ontwikkeltrajecten.