Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Vrijdag 20 november jl.  is bekend gemaakt dat het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) dit jaar niet landelijk zal worden afgenomen. Dit betekent dat de vmbo-leerling geen centraal praktijkexamen in het beroepsgerichte vak zal doen. De andere centrale eindexamens gaan vooralsnog wel door.

De leerling maakt wél voor het beroepsgerichte vak de verschillende schoolexamens.

Het gemiddelde van de cijfers van de schoolexamens zal dit jaar het eindcijfer bepalen voor het beroepsgerichte vak. Dit betekent dus dat de leerling nog het hele schooljaar aan de slag moet voor het beroepsgerichte vak om dit voldoende en succesvol af sluiten.

De schoolleiding van het Pius X College vindt het een wijs besluit dat de landelijke praktijkexamens voor dit jaar niet doorgaan. Alle eindtermen worden getoetst met schoolexamens, waardoor het afschaffen van de landelijke praktijkexamens geen afbreuk doet aan de waarde van het diploma van de dat uw zoon/dochter zal behalen.

Minister Slob heeft aangekondigd dat over het centraal eindexamen (de eindexamens in de overige vakken) nog voor de kerstvakantie duidelijkheid wordt gegeven. Zodra wij bericht krijgen over de centrale eindexamens, worden examenkandidaten en ouders/verzorgers geïnformeerd.