Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Dinsdag 30 juni van 08.30 tot 10.10 uur zijn de herkansingen voor de SE’s van het 3e leerjaar. Bij de herkansing telt het hoogst behaalde cijfer. Klik hier voor de toetsoverzichten: 

BBL leerjaar 3 Herkansing website.pdf

KBL leerjaar 3 Herkansing website.pdf

TGL leerjaar 3 Herkansing website.pdf


De opgave voor de herkansing is mogelijk tot en met donderdag 25 juni 10:00 uur. Daarna sluit de aanmelding. 


In verband met de richtlijnen van het RIVM rondom het Corona-virus, maken wij de volgende afspraken met u en onze leerling:

  • heeft een leerling koorts of verkouden, dan mag hij/zij niet naar school komen (afmelden s.v.p. via de administratie, voor 8:30 uur);
  • bij binnenkomst handen reinigen, hiervoor zal een plek worden ingericht bij de ingang;
  • leerlingen gaan direct naar het lokaal en gaan zitten op de plek;
  • de ruimte tussen de leerlingen zal 1,5 meter zijn, leerlingen zitten verspreid over meerdere lokalen;
  • als de leerling klaar is met het SE, verlaat hij/zij gelijk weer de school.

Tijdens de schoolexamens verwachten we dat de leerling een laptop bij zich heeft, maar uiteraard ook een pen, rekenmachine, etc.

In SOM zal het SE-herkansingsrooster niet te zien zijn.