Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

We zijn blij dat we de leerlingen weer vanaf woensdag 3 maart 2021 op school mogen ontvangen. We hebben wel te maken met een aantal richtlijnen vanuit de overheid om het onderwijs weer op te starten. 


Lessen

• We werken met het zogenaamde A-B-principe. De ene groep heeft les op school. De andere groep volgt de les online. Op woensdag 3 maart start van een klas de A-groep en de B-groep volgt dan het onderwijs online. De volgende dag wisselt dat. Op deze manier heeft iedereen  na 2 weken evenveel contactmomenten gehad op school en thuis. V1A en V2A volgen als klas het onderwijs op school. De A-B groepen worden door school ingedeeld.

• In leerjaar 1 en 2 werken we met zogenaamde koppels. Dit zijn tweetallen die gedurende alle lesdagen, op een vaste plek in het lokaal, naast elkaar zitten en ook geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Dit tweetal werkt in zijn eigen ‘bubbel’.

• In leerjaar 3 werken we, vanwege clusters, niet met zogenaamde koppels. Voor de eindexamenkandidaten verandert hierin niets.

• Je hebt gedurende de dag zoveel mogelijk les in hetzelfde lokaal.

• Je volgt de lessen conform het lesrooster in Zermelo. Dit rooster is te allen tijde leidend. Let erop dat je in de gangen 1,5 meter afstand houdt.

• We werken volgens een 40-minutenrooster.

• Voor de L.O.-lessen wordt enkel ingezet op de fysieke les.

• We hanteren een 40-minutenrooster en starten om 8:30 uur. 


Pauzeren

• Leerlingen pauzeren in het lokaal.

• Er kan onder geen beding worden gepauzeerd in andere ruimtes in ons gebouw.

• Bij een tussenuur kan er gebruik gemaakt worden van de kantineruimte.


Hygiëne 

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.

• We schudden geen handen.

• We hoesten en niezen in onze elleboog.

• We zitten niet aan ons gezicht.

• We dragen tijdens verplaatsingen in het gebouw te allen tijde een mondkapje.

• In elk lokaal zijn papieren zakdoeken en desinfecterende handgel aanwezig om handen te wassen en tafels schoon te maken.

• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met desinfecterende handgel en maken ze de tafels schoon.
Xperience middag voor leerlingen in groep 7


Xperience middag op woensdag 15 juni - Locatie Aalderinkshoek (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.

Xperience middag op woensdag 22 juni - Locatie Rijssen (voor leerlingen uit groep 7)

Klik hier om je aan te melden.


Virtuele tour

- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Rijssen (mavo/havo/vwo).
- Klik hier voor de virtuele tour van de locatie Aalderinkshoek (mavo/havo/vwo/tto).


De locatie Van Renneslaan gaat met ingang van schooljaar 2022 - 2023 over in het Alma College. Kijk voor meer informatie op www.almacollege.nl