Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

De uitslagbepaling is voor de gemengde en theoretische leerweg op donderdag 10 juni ’21.

12.30-14.00 uur: alle kandidaten worden gebeld door de mentor. 

14.30 en 15.30 uur: de (voorlopig) afgewezen kandidaten worden op school verwacht in thuisbasis 1 om hun vervolgtraject te bespreken. 

16.00 uur: alle geslaagde GT en TGL kandidaten worden op school verwacht en ontvangen een kopie van de voorlopige cijferlijst. Deze wordt uitgereikt door de mentor. Verder kan met de examensecretaris, decaan, leerlingbegeleider of mentor de uitslag worden besproken zodat eventueel een herkansingsvak kan worden gekozen om het resultaat te verbeteren.


Hoe ziet de dag van de examenuitslag eruit voor de BBL & KBL leerlingen

Op woensdag 16 juni 2021 wordt de examenuitslag van het eerste tijdvak bekend gemaakt voor de BB en KB examenkandidaten.

12.30-14.00 uur: alle kandidaten worden gebeld door de mentor. 

14.30 en 15.30 uur: de (voorlopig) afgewezen kandidaten worden op school verwacht in thuisbasis 1 om hun vervolgtraject te bespreken. 

16.00 uur: alle geslaagde BBL & KBL kandidaten worden op school verwacht en ontvangen een kopie van de voorlopige cijferlijst. Deze wordt uitgereikt door de mentor. Verder kan met de examensecretaris, decaan, leerlingbegeleider of mentor de uitslag worden besproken zodat eventueel een herkansingsvak kan worden gekozen om het resultaat te verbeteren.Herkansing voor herprofilering? 

Alle kandidaten leveren het herkansingsformulier uiterlijk donderdag 17 juni 2021 vóór 09.00 uur in bij de administratie of bij Judith Gast, kamer teamleider.


De diploma-uitreiking is op dinsdag 6 juli. Nadere informatie hierover volgt.