Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Onderwijsaanbod locatie Rijssen

Op onze locatie in Rijssen kun je kiezen uit het reguliere onderwijsaanbod van mavo tot en met gymnasium. Dat komt neer op de volgende drie onderwijsvormen: 

- de eerste drie leerjaren vwo of gymnasium.
- de eerste drie leerjaren havo
- het volledige mavo-traject (vmbo-t)

De tweede fase havo en vwo kan worden voortgezet in Almelo. Het Pius X College garandeert een goede aansluiting voor de leerlingen die na drie jaar in Almelo verder studeren.

Op de locatie Rijssen worden ook lessen Grieks en Latijn gegeven aan geïnteresseerde vwo-leerlingen, zodat zij in Almelo verder kunnen gaan in deze vakken.

Scroll naar beneden of ga direct naar:

Vmbo - mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

Anglia

Mavo

Bij het Pius X College gaat het om onze leerlingen, maar ook om u als ouder. Om gehoor te geven aan vragen van ouders, gebruiken we vanaf het schooljaar 2019-2020 de voor velen zo vertrouwde term mavo in plaats van vmbo-t. De brugklas van mavo-havo is te volgen op de locaties Aalderinkshoek en Rijssen.

De afgelopen jaren hanteerden wij de term vmbo theoretische leerweg, ofwel vmbo-t.  We merken in het land en om ons heen dat middelbare scholen steeds vaker de mavo herintroduceren. Op dit moment worden deze twee termen door elkaar gebruikt en voor leerlingen en ouders is dit verwarrend. Daarom hebben we, samen met de andere middelbare scholen in Almelo, gekozen om één term te hanteren: mavo.

Mavo bij Pius
Leerlingen die mavo volgen op het Pius X College worden goed voorbereid op een vervolg in het mbo of op het doorstromen naar het havo. Heeft uw kind ambities voor het hbo? Kies dan voor de koninklijke route mavo-mbo-hbo met het Toptraject. Met het Toptraject ontdekken onze leerlingen welk beroep of opleiding aansluit bij hun talenten en ontwikkelen ze vaardigheden die cruciaal zijn in het hbo. Zo hebben onze leerlingen een streepje voor in het mbo en hbo.

Havo (t/m leerjaar 3)

De havo duurt vijf jaar. Op het eind van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen; de belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit vier profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Met een havo-diploma gaan veel leerlingen naar het hoger beroepsonderwijs. De leerling kan ook naar het vwo; dat duurt dan nog twee jaar.

Atheneum (vwo, t/m leerjaar 3)

Het vwo duurt zes jaar. Op het eind van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen. De belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het vwo is bedoeld als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool.

Gymnasium (vwo, t/m leerjaar 3)

Het gymnasium is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) waarin ook Grieks, Latijn en klassieke culturele vorming (kcv) wordt aangeboden. De opleiding duurt 6 jaar en geeft een uitstekende verdieping van het talenonderwijs en de culturele vorming van de leerling. De opleiding doet een extra beroep op het inzicht en leervermogen. Het atheneum bereidt eveneens voor op het wetenschappelijk onderwijs en duurt ook 6 jaar. De leerling kan ook op het atheneum een vakkenpakket kiezen dat een extra verdieping van de opleiding geeft. Het kiezen van versterkt Engels (Anglia) of bêtatechniek zijn hierbij mogelijkheden. Het vwo is een verzamelnaam voor het gymnasium en atheneum

Anglia

De Engelse taal wordt steeds belangrijker voor vervolgstudies in het mbo, hbo en wo. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor Tweetalig Onderwijs, willen wij toch de mogelijkheid bieden hun kennis van de Engelse taal een extra impuls te geven. Daarom bieden we op alle locaties een verdiepingsprogramma Engels aan: Anglia.

In deze lessen gaat het om de verdieping van de Engelse taal en cultuur, spreekvaardigheid en het samenwerken. In tegenstelling tot Tweetalig Onderwijs, worden bij Anglia geen vakken in het Engels aangeboden. Je krijgt extra lessen Engels en je wordt op je eigen niveau (level) voorbereid op het Anglia-examen.

Aanmelden en kosten
Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden voor Anglia via een afzonderlijk aanmeldingsformulier; zij verplichten zich hierbij tot het betalen van een bijdrage (€ 75,-) en de examenkosten (tussen € 20,- en € 80,-). Afhankelijk van de voorkennis van de leerling stappen ze in op één van de tien Anglia niveaus. Op dit niveau doen ze ook examen en bij het behalen van dat niveau ontvangen de leerlingen een certificaat. De aanmelding voor Anglia wordt niet kenbaar gemaakt via het aanmeldingsformulier. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders informatie over Anglia en een aanmeldingsformulier hiervoor.