Inloggen

FAQ


Contact

Pius X College, locatie Almelo
César Franckstraat 4
7604 JG Almelo
Telefoon: 0546-540808


Pius X College, locatie Rijssen
Graaf Ottostraat 48
7461 CW Rijssen
Telefoon: 0548-512245

Gaf dit antwoord op uw vraag?

Fijn dat het geholpen heeft

Stuur je vraag via het contactformulier

Afwezig zijn kan alleen worden toegestaan na schriftelijk of telefonisch verzoek van de ouders. Een verzoek hiertoe moet zo mogelijk een week van tevoren bij de betrokken teamleider worden ingediend. Bij ziekte dient zo spoedig mogelijk bericht van thuis doorgegeven te worden, bij voorkeur voor het begin van de lessen. Voor de locatie Almelo en Rijssen is dat tussen 08.00 uur en 08.20 uur.

Gaf dit antwoord op uw vraag?

Fijn dat het geholpen heeft

Stuur je vraag via het contactformulier

Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan,indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist (kan) kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden. Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal twee maanden van tevoren bij de teamleider van de betreffende afdeling ingediend te worden, samen met een verklaring van de werkgever.

Gaf dit antwoord op uw vraag?

Fijn dat het geholpen heeft

Stuur je vraag via het contactformulier