Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen, het onderwijs en de school belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en werkweken Op de website vindt u een gespecificeerd overzicht van de posten van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 16 maart 2021 is de hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen.


Aanvullende TTO-bijdrage
Het tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. U moet hierbij denken aan de volgende kosten:

• Certificering van docenten om in het tweetalig onderwijs les te geven
• Extra scholing van docenten
• Extra Engelstalig lesmateriaal
• Extra buitenschoolse activiteiten en buitenlandse reizen

Uitgangspunt is dat financiële draagkracht van de ouders nooit een belemmering mag zijn voor het kind om de opleidingen te volgen die wij aanbieden. Wel verwachten we van ouders die voor tweetalig onderwijs kiezen dat ze naar vermogen ook bijdragen aan de extra’s die we bieden. De TTO bijdrage verschilt per jaar. Ook deze bijdrage is vrijwillig en ook hier geldt: dankzij de ouderbijdrage is de school in staat om de extra kosten voor tweetalig onderwijs op te brengen. Als de TTO-bijdrage te hoog is voor uw draagkracht kunt u er ook voor kiezen om een lager bedrag bij te dragen.

Kijk in de online schoolgids (vanaf pagina 30) voor informatie over allerlei financiële zaken zoals de tegemoetkoming schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage, bijdrage ouderraad, bijdrage tweetalig onderwijs enzovoort.

Klik hier voor een overzicht van de financiële kosten die u dit schooljaar kunt verwachten.


Aanmelden virtueel open huis

Nog even dan ga jij naar de middelbare school, leuk! Maar misschien ook best een beetje spannend. Het Pius X College is in ieder geval een school waar je je snel thuis voelt en jezelf kunt zijn. Ben jij benieuwd naar onze school? 

Bezoek dan ons virtueel open huis!

Maandag 17 januari om 18.30 uur: locatie Aalderinkshoek (mavo - havo - vwo).
Klik hier om je aan te melden.

Dinsdag 18 januari om 18.30 uur: locatie Rijssen (mavo - havo - vwo).
Klik hier om je aan te melden.

Het virtueel open huis is te volgen via de website. Heb je je aangemeld? Dan ontvang je een leuke verrassing!

*Als de situatie rondom corona het toelaat zullen wij na de virtuele open huizen persoonlijke rondleidingen organiseren.

Van Renneslaan wordt Alma College
Onze vmbo-locatie aan de Van Renneslaan gaat over in het Alma College. Klik hier voor meer informatie.