Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Afwezig zijn kan alleen worden toegestaan na schriftelijk of telefonisch verzoek van de ouders. Een verzoek hiertoe moet zo mogelijk een week van tevoren bij de betrokken teamleider worden ingediend. Bij ziekte dient zo spoedig mogelijk bericht van thuis doorgegeven te worden, bij voorkeur voor het begin van de lessen. Voor de locatie Aalderinkshoek is dat tussen 08.00 uur en 08.20 uur en voor locatie Rijssen tussen 07.50 uur en 08.10 uur. Wij verwerken de ziekmelding in het leerlingvolgsysteem. Als de verwachting is dat de afwezigheid wat langer zal duren, dan kunnen ouders/verzorgers dit doorgeven. De administratie kan vragen om dan nog even een keer terug te bellen.


Kom kennismaken tijdens de Xperience-middagen of tijdens een individuele rondleiding! Je kunt je hier inschrijven.