Inloggen

Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat hierbij centraal.

Samenwerkingsverband
Het Pius X College is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Het samenwerkingsverband zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling is er een passende plek op het Pius X College of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband.

Zorgplicht
Wanneer een leerling wordt aangemeld en extra ondersteuning nodig heeft, is het de taak van het Pius X College om een passende plek te zoeken. Dit kan zijn op:

  • het Pius X College, eventueel met extra ondersteuning in de school of in de klas
  • een andere reguliere school in de regio
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)


Pluspunt
Voor leerlingen die extra ondersteuning op het Pius X College nodig hebben, zijn er op alle locaties zogeheten Pluspunten opgezet. In deze Pluspunten is extra aandacht en zorg voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, die passen in het ondersteuningsprofiel van het Pius X College. Orthopedagogen, ambulante begeleiders en ondersteuningscoördinatoren werken hierin samen met leerlingen, ouders en de mentor. Doel is om de meest passende “leerroute” voor deze leerlingen te zoeken, opdat zij hun diploma kunnen behalen.

Nadere informatie is te vinden op de site http://www.swv2301.nl/

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
- Locatie Almelo
- Locatie Rijssen

Vragen?
Neem contact op met:

Onze administratie

Mail:  info@piusx.nl