Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat hierbij centraal.

Samenwerkingsverband
Het Pius X College is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Het samenwerkingsverband zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling is er een passende plek op Pius X of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband.

Zorgplicht
Wanneer een leerling wordt aangemeld en extra ondersteuning nodig heeft, is het de taak van Pius X om een passende plek te zoeken. Dit kan zijn op:

  • het Pius X, eventueel met extra ondersteuning in de school of in de klas
  • een andere reguliere school in de regio
  • een tijdelijke plaatsing op tussenvoorziening De Schakel
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)

De Schakel en Rebound-plus
De Almelose scholen voor voortgezet onderwijs heeft gezamenlijk een tussenvoorziening gevormd. Dit heet De Schakel en is gevestigd in een speciale locatie aan de César Franckstraat 1a in Almelo. Binnen De Schakel worden er trajecten aangeboden voor die leerlingen die nog enige tijd structuur nodig hebben en voor wie het beter is om te werken in een kleinere setting om vervolgens in het voortgezet onderwijs goed te kunnen functioneren. De leerlingen kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van deze voorziening en daarna instromen in het voortgezet onderwijs of indien nodig in het VSO.

Naast De Schakel kunnen scholen gebruik maken van Rebound-plus. Dit is een kortdurende opvang voor leerlingen:

  • die door gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden en daarom tijdelijk niet meer te handhaven zijn binnen de school
  • met problemen, gerelateerd aan de eigen leerproblematiek
  • die langdurig verzuim laten zien door psychische of somatische klachten
  • die overbelast zijn of problemen hebben van uiteenlopende aard

Pluspunt
Voor leerlingen die extra ondersteuning op het Pius X nodig hebben, zijn er op alle locaties zogeheten Pluspunten opgezet. In deze Pluspunten is extra aandacht en zorg voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, de docenten en de teams. Orthopedagogen, ambulante begeleiders en zorgcoördinatoren werken hierin samen met leerlingen, ouders en de mentor. Doel is om de meest passende “leerroute” voor deze leerlingen te zoeken, zodat zij toch hun diploma kunnen halen.

Nadere informatie is te vinden op de site http://www.swv2301.nl/

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
- Aalderinkshoek
- Van Renneslaan
- Rijssen

Vragen?
Neem contact op met:

Onze administratie

Mail:  info@piusx.nl


Zit jij in groep 7 en wil je alvast kennismaken met Pius? Klik dan hier om je in te schrijven voor de Xperience-middag bij locatie Rijssen. Klik hier om je in te schrijven voor de Xperience-middag bij locatie Almelo.