Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Onderwijsaanbod op Pius Aalderinkshoek

Het Pius is een brede scholengemeenschap. Alle soorten voortgezet onderwijs die er bestaan in Nederland, worden aangeboden: vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Mavo

Havo

Atheneum (vwo)

Gymnasium (vwo)

Tweetalig Onderwijs

Mavo

De afgelopen jaren hanteerden wij de term vmbo theoretische leerweg, ofwel vmbo-t.  We merken in het land en om ons heen dat middelbare scholen steeds vaker de mavo herintroduceren. Op dit moment worden deze twee termen door elkaar gebruikt en voor leerlingen en ouders is dit verwarrend. Daarom hebben we, samen met de andere middelbare scholen in Almelo, gekozen om één term te hanteren: mavo. Je volgt de mavo op de locatie Van Renneslaan en Rijssen (en de brugklas mavo-havo op de locatie Aalderinkshoek.

Mavo bij Pius
Leerlingen die mavo volgen op het Pius X College worden goed voorbereid op een vervolg in het mbo of op het doorstromen naar het havo. Heb je ambities voor het hbo? Kies dan voor de koninklijke route mavo-mbo-hbo met het Toptraject. Met het Toptraject ontdekken onze leerlingen welk beroep of opleiding aansluit bij hun talenten en ontwikkelen ze vaardigheden die cruciaal zijn in het hbo. Zo hebben onze leerlingen een streepje voor in het mbo en hbo.

 

Havo

De havo duurt vijf jaar. Op het eind van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen; de belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit vier profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Met een havo-diploma gaan veel leerlingen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). De leerling kan ook naar het vwo; dat duurt dan nog twee jaar.

Atheneum (vwo)

Binnen het vwo kun je kiezen uit atheneum of gymnasium. Het verschil is dat je er op het gymnasium klassieke talen bij krijgt: Grieks en Latijn. Dat betekent dat je daar in de brugklas maar liefst zes talen leert: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks en Latijn. Daardoor heb je het in de gymnasium-brugklas iets drukker dan in de atheneumbrugklas. Maar het lesniveau is op atheneum en gymnasium gelijk. Beide routes leiden op voor een vervolgstudie aan het wetenschappelijk onderwijs: dat is de universiteit. Het atheneum duurt zes jaar. 

Gymnasium (vwo)

Mag het een tikkeltje moeilijker? Dan is ons gymnasium iets voor jou. Het gymnasium biedt een opleiding van het hoogste niveau, waardoor jouw denkvermogen en culturele bagage worden vergroot. Het is de klassieke opleiding bij uitstek met vele cultuuraspecten, voor de bollebozen heel goed te combineren met TTO of Anglia. Naast een studie van Latijn en oud-Grieks ga je onder vakkundige begeleiding regelmatig op excursie en bezoek je musea, tentoonstellingen en lezingen! Je kunt het gymnasium volgen op de locatie Aalderinkshoek in Almelo of de locatie in Rijssen.

Tweetalig onderwijs

Goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker. In het hbo en op de universiteit worden in het Engels gegeven en veel studieboeken zijn in het Engels. Ook in het bedrijfsleven is goed Engels vaak een vereiste. Kijk maar eens in de personeelsadvertenties.

Wil je later ook wel in het buitenland studeren of werken, dan moet je Engels zeker goed zijn. Tweetalig Onderwijs (TTO) geeft je daarvoor een perfecte start.Tweetalig onderwijs wordt gegeven op de locatie Aalderinkshoek (een gedeelte van de opleiding is ook in Rijssen te volgen) en is bedoeld voor leerlingen die van een uitdaging houden, leerlingen die het leuk vinden over de grens te kijken en nieuwe contacten te leggen. 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is het Pius X College ook op havo-niveau gestart met tweetalig onderwijs. 

De kosten voor tweetalig onderwijs bedragen 415 euro per leerling,
per leerjaar in de onderbouw. Deze kosten omvatten alle activiteiten, inclusief de reis naar Engeland in het derde leerjaar vwo.

Klik hier voor meer informatie over Tweetalig Onderwijs.