Inloggen

Verzekering

Schoolongevallen- en reisverzekering

Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op medische kosten ten gevolge van ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden en niet door de eigen verzekering gedekt worden.

Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde bedragen is verkrijgbaar op de school of bij het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege (tel. 074-2455555).

Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar "Schade toegebracht aan derden".

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens al die reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. In deze reisverzekering is geen annuleringsverzekering opgenomen.

Download het document 'verzekering' voor meer informatie.

Download

Verzekeringen