Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.

Aanstaande maandag gaat de laatste toetsweek van start.  Sommige leerlingen weten zeker dat ze overgaan naar het volgende leerjaar, voor anderen is het afhankelijk van de laatste toetsweek.

Er lijkt onder leerlingen en ouders onduidelijkheid te bestaan over ‘het recht op doubleren’. Sommige leerlingen en ouders geven aan dat een leerling ervoor mag kiezen om te blijven zitten als er uit de overgangsvergadering komt dat een leerling zal afstromen. Wellicht dat dit in de corona-jaren wel (eens) gedaan is en dat het een aantal jaar geleden nog niet helemaal duidelijk was, maar in de overgangsrichtlijnen staat sinds 2020 duidelijk vermeld dat de uitspraak van de rapportvergadering bindend is (zie hieronder). Dat betekent dus dat er van ‘recht op doubleren’ geen sprake is.

Mocht een leerling overigens wel bevorderd zijn naar het volgende leerjaar, maar kiest hij/zij er zelf voor af te stromen, moet hier een schriftelijke verklaring van ouders/verzorgers voor komen. Enkel het woord van de leerling is hiervoor niet voldoende.

Zie onderstaande punten uit de overgangsnormen:

•    Wanneer blijkt dat een leerling niet bevorderd is, bepaalt de rapportvergadering of hij/zij doubleert (het leerjaar nog een jaar over doet) of gericht wordt bevorderd (bindend). 

•    Wanneer een leerling voor de tweede keer doubleert gedurende zijn opleiding, wordt deze vervolgens besproken. Ook hierbij is de uitkomst van de rapportvergadering bindend. Dit kan inhouden dat een leerling extern zijn onderwijs moet gaan volgen (bv. op het MBO). 

•    Een leerling kan ervoor kiezen naar een lager niveau te gaan dan waarvoor deze bevorderd is. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek met motivatie worden ingediend door ouders bij de teamleider.

Mochten ouders het uiteindelijk niet eens zijn met de beslissing van de vergadering, dan mogen zij schriftelijk revisie aanvragen bij de teamleider. Dit heeft echter alleen maar zin als ouders informatie hebben die van invloed zou kunnen zijn op de gemaakte beslissing én die nog niet bij ons bekend is. De teamleider bepaalt dan of er grond is voor herziening van het besluit en belegt indien dit het geval is, een revisievergadering waar de nieuwe informatie gedeeld wordt met het team. Dan zal de leerling opnieuw besproken worden en eventueel in stemming worden gebracht. Op deze uitspraak is geen revisie meer aan te vragen en is definitief en bindend.
Het document "Bevorderingsvoorwaarden" is terug te vinden op de website of te openen via deze link